Inlägg

Artikel i tidningen ”Vision”

WorkMotions har fått 300 000kr från Vinnova för att göra en vetenskaplig studie av effekterna av det dynamiska skrivbordet DynaDesk.

Mer om detta finns att läsa här:

https://vision.se/Medlem/tidningen-vision/arkiv/2018/maj/rorligt-bord-ska-stoppa-smarta/

 

Smärta i nacke, skuldror eller armar är oerhört utbrett problem

Faksimil Kollega nr6 2015_sid30

Tidningen Kollega (utgiven av fackförbundet Unionen) återger i nummer 6/2015 resultaten från en undersökningen utförd av Novus angående hälsotillståndet bland Unionens medlemmar. Där framgår det, tyvärr, med knivskarp tydlighet att smärta i regionen nacke, skuldror och nacke relaterad till arbetet är mycket utbredd – hela 52% av de 1145 respondenterna upplever sådan smärta. Inte mindre än 8% av de drabbade har varit tvungna att sjukskriva sig på grund av besvären.

Till de medarbetare som ännu inte fått hjälp av sin arbetsgivare (mer än 60% av de smärtdrabbade i undersökningen) kan vi tipsa om WorkMotions produkt DynaDesk, som har en påtaglig rehabiliterande effekt på smärta i nacke, skuldror, armar och händer kopplad till frekvent datorarbete.