Våra grundvärderingar

Vi vill att alla medarbetare och partners till WorkMotions respekterar de grundläggande mänskliga rättigheterna, tar ansvar för att skapa en säkrare och hälsosammare arbetsmiljö samt bidrar till samhällets långsiktiga hållbarhet.

Dessa ställningstaganden och synsätt är förankrade inom hela WorkMotions och präglar vår verksamhet i allt från sättet att göra affärer till hur vi umgås med varandra. Vi jobbar systematiskt med att försäkra oss om att våra grundvärderingar har förståtts och efterlevs av hela organisationen.

Våra grundvärderingar är följande:

1.  Entreprenörskap

Vi ser och vågar driva utvecklingen framåt genom kreativitet och uppfinningsrikedom

Vi är uthålliga, effektiva och gör alltid vårt bästa

2.  Självständighet och kompetens

Vi tror och litar på vår kunskap och kompetens men lyssnar ofta på erfarenhet

Vi drivs av utveckla företaget, oss själva och vår kompetens

3.   Ärlighet och ödmjukhet

Vi är ärliga genom att följa lagar, regler och leverera det vi kommit överens om

Vi är öppna, lyssnar och respekterar andras åsikter

4.   Ansvarstagande och helhetssyn

Vi tar konsekvenser av vårt handlande och driver företagets utveckling på ett rationellt och effektivt sätt framåt

Vid problem, söker vi grundorsaken i processen och försöker rätta till denna för att långsiktigt undvika samma problem

Som anställd och medarbetare för WorkMotions skall vi alla följa de grundläggande värderingarna. Dessutom skall vi uppföra oss på ett korrekt sätt. Detta sätt utgår från FN:s tio principer som återfinns i den sk Global Compact.