Förebygg sjukfrånvaro, Friskare medarbetare med utökat bidrag från Försäkringskassan

 

Du har väl inte missat att du från och med i sommar kan få bidrag för insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar.

Försäkringskassan ger ökat stöd med syfte att förebygga sjukfrånvaro och skapa bättre arbetsmiljö. läs mer