Arbetsmiljöforskning

Exempel på belastningsskador

Det som oftast skapar en belastningsskada är en kombination av stor kraft eller tungt, hög frekvens eller många repetitioner samt dålig arbetsställning.

De vanligaste belastningsskadorna som uppkommer p g a långtida arbete vid en dator är:

– Axel- och skuldervärk

– Musarm

– Gamnacke

– Nintendotumme

– Tennisarmbåge

– Ryggont

VAD ÄR ERGONOMI?

Ergonomi kommer från grekiskans ergon, som betyder ”arbete”, och nomos, som betyder ”lag”.

Definitionen på ordet ergonomi är ”vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan”. Vilket betyder att man ska ta hänsyn till varje individs naturliga förutsättningar, men också till dess begränsningar, vid utformning av arbetssätt, verktyg och arbetsplatser. Ergonomi har även koll på de anatomiska, fysiologiska och psykologiska aspekterna av människan arbetsmiljö, för att få så bra säkerhet, hälsa, komfort och effektivitet i arbetet.

Målet med ergonomi är att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt, vilket betyder att man försöker anpassa arbetet utifrån människan.