Hur tränar jag för ett liv framför datorn?

Att upprätthålla en god hälsa när man dagligen (och kanske nattligen) arbetar framför en datorskärm görs enligt våra rön bäst genom rörelse i vardagen, god ergonomi, medveten kosthållning, mental balans och förebyggande träning. Våra kamrater på Friskis & Svettis har tagit sig an att ge lite goda, praktiska råd på området förebyggande träning i en artikel Friskispressen nr 2/2014 där ett antal nyttiga träningsmoment avseende rygg och handleder beskrivs. Råden kan du läsa om här.

 Faksimil Friskispressen s18 nr2_2014